شماره تماس :
28 32223367

فکس :
28 32227448

قطعات یدکی WKL

گروه محفظه های----WKL

گروه محفظه های—-WKL

گروه طبقات

گروه طبقات

گروه پروانه های -- WKL

 

 

گروه پروانه های — WKL

گروه دیفیوزرها

گروه دیفیوزرها

گروه یاتاقانهای - WKL

گروه یاتاقانهای – WKL

گروه محورهای WKL

گروه محورهای WKL

گروه بوشهای WKL

گروه بوشهای WKL

گروه درپوش بلبرینگ WKL
گروه عینکی WKL

گروه عینکی WKL

گروه خنک کننده WKL

 

گروه خنک کننده WKL

بلبرینگ و رولبرینگ WKL

بلبرینگ و رولبرینگ WKL

رینگهای آببندی WKL

رینگهای آببندی WKL

گروه خارهای WKL

گروه خارهای WKL

گروه نوارهای گرافیت WKL

گروه نوارهای گرافیت WKL

گروه اورینگ WKL

گروه اورینگ WKL

گروه پیچها ومهره های WKL

گروه پیچها ومهره های WKL

مهره سر محور

مهره سر محور

 

بست طبقات WKL

گروه آب پخش کن WKL

گروه آب پخش کن WKL

X